„Egyszerű élet, emelkedett gondolkodás” Esettanulmány Krisna-völgy lakóinak környezettudatosságáról

Egyik legkiválóbb szakdolgozónk, Kovács László diplomamunkáját a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézetében írta környezeti antropológiából. A különlegesen érdekes és átfogó kutatás eredményeit mindenkinek érdemes megismernie, aki az ökofalvak és a fenntartható társadalomépítés iránt érdeklődik. A Krisna-völgyben végzett több hónapos kutatómunka gyümölcsét bemutató dolgozat teljes terjedelmében letölthető.

Manapság gyakran halljuk, hogy a környezettudatos gondolkodás elengedhetetlen feltétele a társadalom fenntartható működésének, és a globális környezeti problémák kezelésének. A fenntartható életmód modellterületei, működő példái a hazánkban is mind nagyobb számban alakuló ökofalu-kezdeményezések. Sikeressége, a bemutatható életmód-minták sokfélesége miatt közülük is kiemelkedik a somogyvámosi Krisna-völgy. A közelmúltban befejeződött kutatás célja a somogyvámosi ökofalu lakói környezettudatosságának vizsgálata.

Abból a célból, hogy kimutathassam a vallási meggyőződés szerepét a környezettudatosság kialakulásában, Krisna-völgy lakóinak környezettudatosságát összevetettem egy városi közösséggel, a miskolci hívőkkel is. Megvizsgáltam továbbá, hogy a Krisna-tudatban eltöltött idő hossza miként befolyásolja a környezettudatosságot, és hogy tapasztalható-e eltérés a hívővé válás előtti és utáni időszak között. Az elemzéseket strukturált interjúk és kérdőívek alapján végeztem.

Almaszüret Krisna-völgyben. A közösen végzett munka az egyik legfontosabb közösségépítő tevékenység

A dolgozat elején meghatároztam a témához kapcsolódó legfontosabb fogalmakat, majd bemutattam a Krisna-völgyi és a miskolci közösség történetét. Felvázoltam a Krisna-tudat vallási hitrendszeréből fakadó környezettudatossági elveket, majd bemutattam a Krisna-völgy közösségi életét, oktatását, hitéletét, ünnepeit, mezőgazdaságát, tehenészetét, méhészetét, energia- és vízgazdálkodását, hulladékkezelését és az építkezést, valamint ezeknek a területeknek a működését a környezettudatosság, fenntarthatóság és önfenntartás tükrében.

Az interjúk és kérdőívek alapján egyértelműen kiderült, hogy a hívők sem Krisna-völgyben, sem pedig Miskolcon nem érdeklődtek a magyarországi átlagnál jobban a környezet és környezetvédelem iránt, továbbá a két közösség között nem volt kimutatható eltérés a környezettudatossággal kapcsolatban sem.

Vendégvezetés a Völgyben. Krisna-völgy ökofalut évente több tízezren keresik fel

Nyilvánvalóvá vált, hogy mindkét helyen elsősorban a lelki élet alapján határozták meg a működésüket és nem a környezettudatosság szempontjából. Megállapítható továbbá, hogy sem a Krisna-tudatban eltöltött idő hossza, sem a hívővé válás előtti időszak nem befolyásolta a hívők környezettudatosságát.

Eszerint a környezettudatos cselekvés a vallási gondolkodásból ered, mintegy „következmény” a hívők életében, és nem egy önmagában elérendő cél. Törekvésük tehát nem pusztán a környezettudatos életmód kialakítása, hanem egy magasabb rendű végcél elérése, amely túlmutat ennek a világnak a keretein.

Kovács László

A szakdolgozat letölthető innen (1,26 Mbyte)

Hagyj üzenetet

1%
Az Öko-völgy Alapítvány adószáma:
18786435-1-14

2017-ben 403.431 Ft felajánlás segítette ismeretterjesztő tevékenységünket. Köszönjük!
Tanfolyamaink
Tanfolyamaink listája innen elérhető

Keresés
Webshop
Ökovölgy hírlevél
E-mail cím:*
Név:*
E-mail cím újra:*
Kisfilmek
“Az étel nem a boltból származik.” Film Sivaráma Swamival Rovarpusztító rozsdafarkúak biokertünkben – kisfilm

Kiadványaink
Szakdolgozóink
Az Öko-völgy Alapítvány konzultációs segítségével eddig 53 hallgató védte meg szakdolgozatát vagy doktori értekezését.
Védjegy használati jog
Idézet
"A kiút megtalálásához lélekbeli változás szükséges, amelynek során rájövünk, hogy az igazi értéket nem lehet pénzben kifejezni, és az élet megannyi formáját nem lehet áruba bocsátani."
Az Egyházak Világtanácsának nyilatkozata (2000, Genf)