Egyetemi gyakorlaton Krisna-völgyben – tapasztalatok a tanár szemszögéből

dscn1203Tanszékünk, a Pécsi Tudományegyetem Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszéke 2008. október 8-án Együttműködési Keretszerződést írt alá a somogyvámosi Öko-völgy projekttel. A szerződés szakdolgozatok írását és szakmai gyakorlat elvégzését teszi lehetővé.

A lehetséges kutatási témák az alábbi területeket érintik: közösség, társadalom, kultúra, hagyomány, kisközösségek önfenntartása, fenntartható társadalom, egyén és társadalom, társadalmi rétegződés, társadalomfejlesztés, lokális identitás, környezetbarát/fenntartható gazdálkodás és életmód, ökológiai gazdálkodás, táj – ökológia – gazdálkodás, munka- és eszköz-néprajz, tárgy és életmód, ökológia és anyagi kultúra (a természeti erőforrások, tájlehetőségek kiaknázása a gazdálkodásban; táj és település, természeti környezet és építészeti kultúra), ökoturizmus, a globális-lokális problémakör kérdései stb.
A szerződés keretében terepmunkát illetve szakmai gyakorlatot végzők számára az Öko-völgy kedvezményes szállást és étkezést biztosít, és szakmailag is támogatja a hallgatókat.

Tanszékünkön a képzés része két hét kötelező terepgyakorlat, amit a hallgatók vagy önállóan, vagy egy kutatási projekthez kapcsolódva teljesíthetnek. Az Öko-völgy programmal kötött szerződésünk nagyszerű lehetőséget biztosít e terepgyakorlathoz.
dscn1318Az együttműködés tanszéki felelőseként 2009. március 30. és április 5. között egy hetes terepgyakorlatot vezettem Öko-völgyben, ami egy, általam vezetett, két kredit értékű kutatószemináriumba illeszkedett. A szeminárium során először un. alapozó előadásokra került sor, ahol a fenntartható fejlődés elméletével és gyakorlatával, az ökofalu-mozgalom történetével, az ökofalvak célkitűzéseivel, alapelveivel és néprajzi-antropológia kutatásuk lehetőségeivel ismerkedhettek meg a hallgatók, illetve rövid betekintést kaptak a Krisna-hit és Krisna-völgy történetébe. Márciusban egynapos terepbejáráson voltunk, ahol az Öko-völgy program munkatársai bemutatták nekünk a falut, majd az alapozás után került sor a terepmunkára. A kurzus fennmaradó részében minden hallgató tartott egy kutatási beszámolót saját témájáról, majd pedig szemináriumi dolgozatot írt. A 12 hallgatóból 10 – a jól sikerült terepmunka hatására – szakdolgozatát is ebben a témában tervezi megírni.

A néprajzi-antropológiai terepmunka un. résztvevő megfigyelésen alapul, azaz a kutatók az interjúk, beszélgetések mellett, a közösség életének mélyebb megismerése érdekében részt vesznek a vizsgált csoport mindennapi életében. Ez esetünkben azt jelentette, hogy a néprajzos hallgatók részt vettek egyes szertartásokon, segítettek a kertészetben, együtt étkeztek a Krisna-hívőkkel stb.

dscn1206Sokéves néprajzi-antropológiai kutatási tapasztalat után mondhatom, hogy a fogadtatás, ahogyan Krisna-völgy lakói a hallgatók munkájához hozzáálltak, egészen kivételes volt. Minden segítséget megkaptunk, mind Krisna-völgy vezetésétől, mind a völgy lakóitól. Ide kellene neveket írnom, de szinte mind a 130 nevet fel kellene sorolnom, hiszen mindenki segítette valamilyen módon a néprajzosok munkáját. A magam részéről külön szeretném megköszönni Krisna-völgy vezetőjének és az Öko-völgy projekt munkatársainak támogatását, és a szervezésben nyújtott sok-sok segítségüket. Nekik köszönhetem, hogy a terepgyakorlat egyébként (ezt minden terepmunkát vezető oktató tudja) rendkívül fáradtságos munkája számomra alig jelentett megterhelést, és szinte kizárólag csak a szakmai munkára kellett koncentrálnom.

Tehát mindenkinek jó szívvel ajánlom Öko-völgyet terepgyakorlatra és kutatásra egyaránt.

Dr. Farkas Judit
PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék
egyetemi adjunktus
Pécs, 2009. május 26.

Hagyj üzenetet

1%
Az Öko-völgy Alapítvány adószáma:
18786435-1-14

2017-ben 403.431 Ft felajánlás segítette ismeretterjesztő tevékenységünket. Köszönjük!
Tanfolyamaink
Tanfolyamaink listája innen elérhető

Keresés
Webshop
Ökovölgy hírlevél
E-mail cím:*
Név:*
E-mail cím újra:*
Kisfilmek
“Az étel nem a boltból származik.” Film Sivaráma Swamival Rovarpusztító rozsdafarkúak biokertünkben – kisfilm

Kiadványaink
Szakdolgozóink
Az Öko-völgy Alapítvány konzultációs segítségével eddig 53 hallgató védte meg szakdolgozatát vagy doktori értekezését.
Védjegy használati jog
Idézet
"A kutatások szerint az emberek nem az anyagi jólétre vágynak, hanem emberi kapcsolatokban gazdag, boldog magánéletre."
Pataki György (Szent István Egyetem)