Akiknek nem csak az ökológiai lábnyomuk kicsi: gyermekeink oktatása Krisna-völgyben

akiknek-nem-csak-az-okologiai-labnyomuk-kicsiNémeth Péter (Premamoya dász) Krisna-völgy oktatási igazgatója a II. Fenntarthatósági konferencián (Siófok-Somogyvámos, 2009-10-15) elhangzott előadásának összefoglalója. Teljes, letölthető hang- és előadás-anyag

Alapelvek
A környezeti, gazdasági és társadalmi válságnak mélyebb okai vannak, ezért nem lehet csak az egyes területek szintjén megoldani azokat, függetlenül a többitől. A probléma igazi oka egy morális, világnézeti válság. Amíg az egymás és a természet kihasználása az egész társadalom alapelve, addig nem fog megoldódni ez a probléma. Először tehát meg kell változtatni ezt a hibás szemléletmódunkat egy megfelelőbbre.

A Krisna-tudat alapelveit a védikus szentírások tartalmazzák, amik részletesen tanítanak egy lelki-környezettudatos szemléletmódról: „A világegyetemen belül az Úr irányít minden élőt és élettelent, s minden az Övé. Az embernek ezért csupán azt szabad elfogadnia, amire szüksége van, s ami őt illeti meg. Minden mástól tartózkodnia kell, jól tudván, hogy az kihez tartozik.” (Srí Ísopanisad 1.)
Nem mi vagyunk ennek a világnak, ennek a Földnek, ennek az országnak a tulajdonosai, mindössze használhatjuk egy ideig. Ha tévesen magunkénak gondoljuk, akkor ez olyan, mint amikor egy albérlő úgy dönt, hogy eladja a tulajdonos lakását, és tovább akar állni a pénzzel. Ahogyan az ilyen embert a bíróság elítéli, ugyanúgy ha nem megfelelő elvek szerint élünk, akkor az anyagi természet megbüntet bennünket. Ezeknek a visszahatásoknak egyre riasztóbb jelzéseit láthatjuk most, ezért nagyon fontos a megfelelő alapelvek helyes megválasztása. Ehhez először vizsgáljuk meg a környezet védikus fogalmát!

A környezet védikus megközelítése
A testben lévő lelket több réteg fedi be, amelyek mind egy-egy környezetként értelmezendőek:
a) A finomfizikai test több részből áll: ego, intelligencia, elme. Ezzel a környezettel a védikus pszichológia foglalkozik.
b) A következő környezet a durvafizikai (biológiai) test szintje, amiről az ayur-veda , az egészséges élet tudománya tanít.
c) A természeti környezet védikus megközelítése holisztikus alapelvű. A Földet egy élő szervezetként, Földanyaként (Bhúmi-deví) közelíti meg. Az univerzális természeti környezetet, a kozmosz bolygórendszereinek összességét az Úr egyik megjelenési formájaként szemléli (virát-rúpa). A fák ezen gigantikus test szőrszálai, a folyók az erei, a Nap és a Hold a szemei, stb.
d) A társadalmi környezet egy lelki alapokon nyugvó társadalmi rendszer, melynek középpontjában a Legfelsőbb Úr áll. A társadalmat egy testhez hasonlítja, melynek feje a lelki tanítók; karjai a királyok, katonák, hivatalnokok; törzse a földművesek, kereskedők; lábai pedig a kétkezi munkások. Egymással összhangban végzik a lelki és az anyagi kötelességeiket az Úr szolgálatában. Erre egy jól működő példa Krisna-völgy.

Egységes értékrend
Ugyanazt az egységes értékrendet kell képviselnie az iskolának, az otthonnak és a társadalom tagjainak. Azoknak a gyerekeknek, akik ugyanazokat az értékeket tapasztalják életük mindhárom területén, ez az egész életükre nagyon mélyen beivódik.
Krisna-völgyben egy lelki alapokon nyugvó, egységes értékrend működik. Így képesek vagyunk biztosítani a fenntarthatósághoz kapcsolódó elvek állandóságát.
Pl.: A gyerekek az iskolai biokertben saját maguk gondozzák a növényeket, valamint rendszeresen ellátogatnak a biokertészetünkbe. Az otthoni kiskertekben, valamint a közös társadalmi szolgálatok kapcsán is rendszeresen segítenek.

Akiknek mindkét lábnyomuk kicsi

Az itteni gyerekeknek nem csak a fizikai lábnyoma kicsi, hanem az öko-lábnyomuk is. Tudatosítjuk bennük, hogy a mindennapi döntéseink és a fenntarthatóság között szoros kapcsolat van.
Mi magunk döntjük el, hogy:
– kézi kaszával vágjuk-e le a kertben a füvet, vagy motoros fűnyíróval?
– műanyagba, vagy papírba csomagolt árukat vegyünk-e a boltban?
– megtermeljük magunk az élelmünket, vagy vegyünk inkább valamit, amiről nem tudjuk, hogy milyen anyagok vannak benne?
A gyerekek könnyen megértik, hogy ha nem engedjük be az életünkbe mindenhonnan a környezetünket szennyező anyagokat, akkor nincs gondunk az ilyen hulladékok kezelésével sem. Így már kis koruktól kezdve Krisna-tudatos és környezettudatos személyek is egyben.
A fizikai lábnyomuk meg fog nőni, de az öko-lábnyomuk biztosan nem.

Az oktatás és a környezettudatos élet kapcsolata
Az oktatásnak és a környezettudatos életre nevelésnek párhuzamban kell állnia egymással. Manapság sokkal több olyan anyagot tanulnak a gyerekek, amire a későbbiekben egyáltalán nem lesz szükségük. Nem elég az elméleti képzés, hanem konkrét gyakorlati tudásra és tettekre is szükség van. Jelenleg az iskolák a gyerekeket nem készítik fel eléggé az életre, és sokan csak azért tanulnak tovább, hogy elhúzzák a munkába állás kezdetét. Például:
– Nem elég egyszer elvinni őket egy biofarmra, hanem meg kell tanítani őket a biokertészkedésre, és el kell kezdeni az iskolaudvaron egy kis biokertet.
– A Krisna-völgyi gyerekek az aratásban, a betakarításban és a feldolgozásban is részt vesznek a felnőttekkel. A gyerekek is érzik, hogy ők is fontosak, ők is hozzájárulnak a közösség értékeinek megteremtéséhez.
– Az iskolai biokert terményeiből viszünk egy részt a templomi oltárra felajánlani (munka gyümölcsét először Istennek adjuk), a többiből kapnak a szülők, az iskolába látogató vendégek pedig az adományaikért.
– Az ’Anyáink Napja’ ünnepség keretein belül megemlékezünk több anyáról is (szülőanya, tehénanya, Földanya tisztelete). Az anyukáiknak szép műsor keretén belül köszönik meg, hogy gondoskodnak róluk; a teheneket megetetik; a Földanyát pedig tehéntrágyával szórják be, és megöntözik.

Összegzés
A Krisna-tudatos életmód mottója: „Egyszerű életmód, magas szintű gondolkodás”
Ha feladjuk a materialista világnézetet, és elfogadjuk a lelki élet alapelveit, akkor ennek egyik következményeként környezettudatosan fogunk élni, s nem akarjuk kihasználni egyik fajta környezetünket (pszichét, testet, természetet, társadalmat) sem.

Az előadás vetített anyaga itt látható (pdf)

A teljes hangfelvétel letölthető itt (mp3)

Hagyj üzenetet

1%
Az Öko-völgy Alapítvány adószáma:
18786435-1-14

2017-ben 403.431 Ft felajánlás segítette ismeretterjesztő tevékenységünket. Köszönjük!
Tanfolyamaink
Tanfolyamaink listája innen elérhető

Keresés
Webshop
Ökovölgy hírlevél
E-mail cím:*
Név:*
E-mail cím újra:*
Kisfilmek
“Az étel nem a boltból származik.” Film Sivaráma Swamival Rovarpusztító rozsdafarkúak biokertünkben – kisfilm

Kiadványaink
Szakdolgozóink
Az Öko-völgy Alapítvány konzultációs segítségével eddig 53 hallgató védte meg szakdolgozatát vagy doktori értekezését.
Védjegy használati jog
Idézet
"A kiút megtalálásához lélekbeli változás szükséges, amelynek során rájövünk, hogy az igazi értéket nem lehet pénzben kifejezni, és az élet megannyi formáját nem lehet áruba bocsátani."
Az Egyházak Világtanácsának nyilatkozata (2000, Genf)