Az elkülönültség mítoszának vége

az-elkulonultseg-mitoszanak-vege„Egy olyan életmód kialakításához, mely kiteljesítő és fenntartható a természeten belül, újra kell gondolnunk a kapcsolatainkat egymással és a természet többi részével.” Wackernagel és Rees Ökológiai lábnyomunk című könyve megpróbál ilyen gondolkodásra serkenteni.

A következőkben néhány kiragadott idézettel mutatjuk be rendkívül fontos és aktuális gondolataikat.
Az ökologikus szemlélet és élet megteremtésével foglalkozó „legtöbb szerző – még a jók is – a ’környezetet’ valami ’ott kint’ levőként kezeli, ami elkülönül az emberektől és dolgaiktól. Ez valóban hű tükörképe uralkodó kulturális etikánknak. Cselekedeteinkből és nyelvünkből ítélve a mai emberek általában hajlamosak a társadalmat a természettől többé-kevésbé függetlennek látni. Így amikor a gazdasági tevékenység váratlan kárt okoz valamiféle környezeti értékben, ezt ’negatív externáliának’ hívjuk, hangsúlyozva a környezet helyét a modern tudat perifériáján.

Nem csoda, hogy a fejlődés hagyományos felfogása a környezetet az emberi ügyek egyfajta háttérfüggönyeként kezeli! A környezet esztétikailag tetszetős lehet, de feláldozható a gazdasági nyomás hatására. A környezeti érték elvesztését még mindig egy szerencsétlen, de többnyire szükséges ’ügyletnek’ tekintik a gazdasági növekedés fejében. Az elcsépelt régi közmondás, hogy a ’fejlődést nem lehet megállítani’, egész jól megragadja az uralkodó etikát.”

Az Ökológiai lábnyomunk című könyv más alaptételből indul ki. Szerzői úgy okoskodnak, „hogy az emberi vállalkozás nem különíthető el a természeti világtól még a fejünkben sem, mert nincs ilyen elkülönülés a természetben. Az energia- és anyagáramok vonatkozásában egyszerűen nem létezik ’ott kinn’ – az emberi gazdaság az ökoszféra teljes mértékben alárendelt alrendszere.”
Megállapítják: „Tény, hogy a gazdasági termelés-fogyasztás-szennyezés körfolyamat révén az emberiség jelentős – s gyakran uralkodó – fajjá vált a bolygón gyakorlatilag minden lényeges ökológiai rendszerben. Az alaptétel, hogy ’az emberi társadalom az ökoszféra alrendszere’, és az emberi lények a természetbe ágyazva élnek, olyan egyszerű, hogy általában elkerüli az emberek figyelmét, vagy elutasítják, mint túl nyilvánvaló ahhoz, hogy figyelemre méltó legyen. Azonban e ’nyilvánvaló’ éleslátás komolyan vétele valamiféle mély következtetéshez vezet. Az ökológiai valóság politikai vonzatai sokkal mélyebbre nyúlnak, mint a szennyezés fokozott ellenőrzésének és a környezet jobb védelmének a sürgetése, melyek mindegyike az elkülönültség mítoszát erősíti.
Ha az ember része a természet építményének, a ’környezet’ nem puszta színpadi háttérfüggöny, hanem maga a darab. Az ökoszférában élünk, az emberiség függ a természettől és nem fordítva.”

Következtetésük rámutat a jelen és a közeli jövő legfőbb feladatára: „A fenntarthatóság megköveteli, hogy a hangsúlyt eltoljuk az ’erőforrásokkal való gazdálkodásról’ az önmagunkkal való gazdálkodásra, hogy megtanuljunk a természet részeként élni.”

Kun András

Az idézetek forrása: Wackernagel, M., Rees, W.E. 2001: Ökológiai lábnyomunk. Hogyan mérsékeljük az ember hatását a Földön? Föld Napja Alapítvány. 15-16. oldal

Hagyj üzenetet

1%
Az Öko-völgy Alapítvány adószáma:
18786435-1-14

2017-ben 403.431 Ft felajánlás segítette ismeretterjesztő tevékenységünket. Köszönjük!
Tanfolyamaink
Tanfolyamaink listája innen elérhető

Keresés
Webshop
Ökovölgy hírlevél
E-mail cím:*
Név:*
E-mail cím újra:*
Kisfilmek
“Az étel nem a boltból származik.” Film Sivaráma Swamival Rovarpusztító rozsdafarkúak biokertünkben – kisfilm

Kiadványaink
Szakdolgozóink
Az Öko-völgy Alapítvány konzultációs segítségével eddig 53 hallgató védte meg szakdolgozatát vagy doktori értekezését.
Védjegy használati jog
Idézet
"Ha törődünk az állatokkal, és törődünk a Földdel, akkor számtalan állat, ember és lakóhely boldogulhat sokkal jobban, mint egy tiszteleten, törődésen, együttérzésen, emberségen, könyörületen alapuló erkölcs hiányában." (Marc Bekoff biológiaprofesszor, a Rügyek és Gyökerek Alapítvány helyi koordinátora) Mindenfelől válságok sújtanak bennünket mostanában. Mivel tönkretettük magunk körül az élővizeket, a földeket, a levegőt és szinte az egész bolygót, ezért súlyos környezeti válsággal kell küzdenünk. Emellett folyamatos háborúk, terrorcselekmények, pereskedések okoznak komoly makro- és mikroszintű társadalmi válságokat. Ezeket tetőzik az időről-időre begyűrűző gazdasági válságok. De mi az igazi oka ennek a rengeteg, alapvető értékeket megrengető válságnak? A válasz az, hogy mindezeknek az igazi gyökere egy mély világnézeti válság, amely az egyre súlyosabb materializmus felé próbál rántani mindenkit. A materializmus értékrendje folyamatosan degradálódik, s ezért nem képes megfelelő, időtálló alapot jelenteni. Amíg az emberiség az individualista, önző, kihasználó értékrendet nem cseréli fel egy lelki-spirituális szemléletmóddal, addig a fenti válságok csak egyre súlyosabbá válnak. Ezért mindenkinek változtatnia kell a környezetéhez való hozzáállásán és ennek tettekben is meg kell mutatkoznia! Amíg lájkoljuk a zöld gondoltokat, de közben teleszemeteljük a világunkat és nem kezdünk visszatérni egy természetesebb életmód felé, addig nincs esély arra, hogy nagyban is megváltozzanak a dolgok. Te legyél az a változás, amit szeretnél, hogy megvalósuljon!  
Zöld gondolatok 2.