Fenntarthatóságra törekvő közösségek Magyarországon

Kajner Péter közgazdász előadásának összefoglalója. A III. Fenntarthatósági konferencia második napján elhangzott előadás letölthető teljes vetített- és hanganyaga

A gazdasági, pénzügyi, hitelválság, a társadalmi egyenlőtlenségek fokozódása, a civilizációnkat és a földi élővilágot fenyegető környezeti problémák napjainkban egyszerre jelentkeznek. Gyakran tapasztaljuk, hogy egy-egy problémára adott válaszunk újabb problémákat hoz létre, ha ezeket külön-külön vizsgáljuk és próbáljuk kezelni. Mélyreható  változásra van szükség az emberi együttélés mintáiban – egymáshoz és természetes környezetünkhöz való viszonyban, ha valódi megoldásokat akarunk találni.

A változás kényszere egyben új lehetőségeket is nyit. Magunknak kell a változásnak lenni, amit a világban látni akarunk, ahogyan Gandhi tanította. Nem egyszerűen új, „környezetbarát” technológiákra van szükség, hanem a társadalmi együttélés új rendjének kialakítására. Egymás legyőzése helyett az együttműködésre törekedni ember és ember, ember és természet között. Nem lemondás ez, hanem emberi mivoltunk kiteljesítése: a tárgyak helyett az élővilág, egymás felé kell fordulnunk. Csakis egyszerre, új alapokon kezelhetjük a környezeti, társadalmi, gazdasági problémákat. Ezek csupán látható jelei annak, hogy az ezeket létrehozó társadalmi struktúrák, intézmények válságban vannak. A struktúrák és intézmények mélyén, a problémák oksági láncának végén pedig értékrendünket, kultúránkat találjuk. Ha a mélyben nem tudunk változást elérni, akkor a „környezeti” problémák megoldása érdekében tett mégoly komoly erőfeszítések sem járnak sikerrel, a gondok újratermelődnek vagy máshol, máskor, más formában jelentkeznek.


Annak érdekében, hogy egy fenntartható társadalmi modell felé mozduljunk el, négy legfontosabb teendőnket így összegezhetjük:
a) Új megoldásokat alkalmazunk az anyagáram  növelése nélküli jólét megteremtésére.
b) Minél inkább környezetkímélő technológiákat használunk.
c) Minél inkább környezetkímélő gazdasági szektorokra támaszkodunk.
d) A helyi gazdaságban állítjuk elő javainkat a lehető legnagyobb mértékben.

Ezek az elvek a legkisebb közösségtől a globális szintig alkalmazhatók. Megvalósításukhoz szükséges az ezeket elősegítő törvények, kormányzati szabályozók, illetve ösztönzők kialakítása; olyan úttörő (illetve hagyományra támaszkodó) kisközösségi modellek elterjesztése, melyek megfelelnek a fenti elveknek; ismeretterjesztés (attitűdök megváltoztatása és információ biztosítása a cselekvési lehetőségekről); értékrend és világnézet megváltoztatása (belső, szellemi, lelki fejlődés).

„A fenntarthatóság előörsei” című, 2010. május 17-18-én tartott konferencián számos nagyon jó helyi kezdeményezés mutatkozott be (pl. Rozsály, az önellátó falu; Tiszaadonyi kecsketartási program, Markóci gyümölcsészeti és tájrehabilitációs program; perőcsényi mobil gyümölcsfeldolgozó, Élő Tisza védjegy stb.). A kezdeményezések a további együttműködés javítása érdekében Élő Magyarország néven hálózat létrehozásáról döntöttek. A fenntarthatóság irányába törekvő közösségek önszerveződése tehát megindult, melyet fontos figyelemmel kísérni, erkölcsi támogatásuk mellett anyagi támogatásuk is megfontolandó.

Jegyzet: [1] Az összefoglaló elkészítésénél támaszkodtam a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa (JNOB) által indított „A fenntarthatóság előörsei” című program kutatási eredményeire, melyeket Takács-Sánta András és Lányi András készítettek, valamint az ezzel azonos című, a JNOB, az ELTE Közös Örökségünk Kutatócsoport és az Új Reformkor által szervezett konferencia tanulságaira.

Az előadás vetített anyaga letölthető innen (.pdf, 4,23 Mbyte)
A letölthető hanganyagok:
Első rész (mp3, 10,3 Mbyte)
Második rész (mp3, 14,1 Mbyte)

Hagyj üzenetet

1%
Az Öko-völgy Alapítvány adószáma:
18786435-1-14

2017-ben 403.431 Ft felajánlás segítette ismeretterjesztő tevékenységünket. Köszönjük!
Tanfolyamaink
Tanfolyamaink listája innen elérhető

Keresés
Webshop
Ökovölgy hírlevél
E-mail cím:*
Név:*
E-mail cím újra:*
Kisfilmek
“Az étel nem a boltból származik.” Film Sivaráma Swamival Rovarpusztító rozsdafarkúak biokertünkben – kisfilm

Kiadványaink
Szakdolgozóink
Az Öko-völgy Alapítvány konzultációs segítségével eddig 53 hallgató védte meg szakdolgozatát vagy doktori értekezését.
Védjegy használati jog
Idézet
„A régieket nem szabad lebecsülni. Mérhetetlenül okos emberek voltak, sok tekintetben okosabbak, mint mi. Nagy előnyük volt fölöttünk, hogy olyan alkalmakra is gondoltak, amikor az idő nem kifogástalan.”
Hamvas Béla