Fenntartható mezőgazdaság – kisközösségi léptékben

fenntarthato-mezogazdasagBarsi Attila (Rádhakantha dász), Krisna-völgy mezőgazdasági igazgatója a II. Fenntarthatósági konferencián (Siófok-Somogyvámos, 2009-10-15) elhangzott előadásának összefoglalója. Letölthető teljes hang- és előadás-anyag Egy faluközösség ökológiai lábnyomának jelentős meghatározója, hogy miképpen műveli földterületét, milyen tájgazdálkodási-, mezőgazdasági gyakorlatot folytat. Néhány példával szeretném megvilágítani az összefüggést. Minél közelebbről kell a felhasználási helyre szállítani az árut, annál kisebb a fosszilis üzemanyagok és a közlekedés egyéb vonzatai által a környezetre rótt teher. A bio módszer nem terheli a földet és a felszíni vizeket az élővilágra ártalmas vegyszerekkel, nem zsarolja ki a talajt. Minél inkább támaszkodik egy gazdaság a helyi forrásokra, és minél inkább rá van utalva saját részegységeinek a termékeire, annál kevésbé engedheti meg magának például szemét keletkezését, illetve annál inkább oda figyel arra, hogy óvja a talaj termőképességét, ivó- és öntözővíz bázisának tisztaságát. A Krisna-völgyi mezőgazdaság alapelvei éppen ezért az ökologikusság, a bio termesztés és a rendszer-szemlélet. Az élelmiszertermelés az önállóság szempontjából is kulcsfontosságú. Krisna-völgyben a legtöbb alapvető élelemnövényt már ma is olyan mennyiségben tudjuk termeszteni, ami biztonságosan fedezi a közösség szükségletét. Noha még nem zártuk ki teljes mértékben a traktorok használatát, a termesztésben és a feldolgozásban évről évre egyre jelentősebb szerepet kapnak az ökrök. Segítenek nekünk például a talaj-előkészítő munkálatokban, a vetésben, kaszálásban, aratásban, szállításban. Idén állítottunk üzembe egy úgynevezett járgányt, amit szintén ökörerővel fogunk üzemeltetni. Segítségével hamarosan a terményfeldolgozás tekintetében is nagyot lépünk az önellátás irányába. Krisna-völgyben mezővédő fasorokkal körülvett kisméretű parcellákon folyik a szántóföldi termelés és a legelőgazdálkodás. Az extenzív művelés, a mozaikosan kialakított tájszerkezet segít abban, hogy az önellátáshoz szükséges termésátlagokat tudjunk elérni, – a változó klimatikus körülmények között is. Eközben külön hangsúlyt fektetünk arra, hogy a természetes élővilág számára is biztosítsuk a szükséges élőhelyeket. A mezőgazdálkodásban – csakúgy, mint az élet egyéb területein – ésszerűen igyekszünk kombinálni a hagyományos módszereket és a környezetvédelmi szempontból elfogadható modern technológiai vívmányokat. A fenntarthatóság fontos feltétele, hogy a mezőgazdaság különböző szegmensei ne elszigetelten működjenek. Például a tehenészetünkben keletkező trágyát és szalmástrágyát átveszi a kertészet, a tejet pedig a közösségi konyha. A konyhán keletkező szerves hulladék komposzt formájában kerül vissza a kertészetbe, a földekre. Utoljára, de egyáltalán nem utolsó sorban, a közösség mezőgazdálkodásának ökológiai lábnyomát illetően rendkívül fontos, hogy milyen típusú élelmiszereket fogyasztunk. A húsmentes táplálkozás környezetkímélő hatása ma már a tudomány által is széles körben elfogadott. A kutatási eredmények szerint másfél hektár szántóföld terményein csupán egyetlen húsfogyasztó tápanyagszükséglete termelhető meg, miközben az ugyanott termelt növényekből hat laktovegetáriánus élne meg. A hústermelést, illetve az ezzel együtt járó szennyezést egyébként a globális éghajlatváltozás egyik fő okának tartják. Környezetvédő körökben közismert, hogy a lokális alapokon nyugvó, helyi felhasználást szolgáló, bio módszereket alkalmazó, és szegmenseiben együttműködő, kisparcellás mezőgazdaság és mozaikos tájszerkezet jelentősen csökkenti a Földet terhelő ökológiai lábnyomot. Ez a Krisna-völgyi ökológiai lábnyom kutatás kapcsán is bizonyítást nyert. Nálunk a mindennapi gyakorlat természetes részeként érvényesülnek a fenntartható mezőgazdálkodás alapelvei. Tapasztalatainkat minden érdeklődővel szívesen megosztjuk! Az előadás vetített anyaga itt látható (pdf) Letölthető hanganyag itt (mp3)

Hagyj üzenetet

1%
Az Öko-völgy Alapítvány adószáma:
18786435-1-14

2017-ben 403.431 Ft felajánlás segítette ismeretterjesztő tevékenységünket. Köszönjük!
Tanfolyamaink

Tanfolyamaink listája innen elérhető

Keresés
Webshop
Ökovölgy hírlevél
E-mail cím:*
Név:*
E-mail cím újra:*
Kisfilmek
“Az étel nem a boltból származik.” Film Sivaráma Swamival Rovarpusztító rozsdafarkúak biokertünkben – kisfilm

Kiadványaink
Szakdolgozóink
Az Öko-völgy Alapítvány konzultációs segítségével eddig 53 hallgató védte meg szakdolgozatát vagy doktori értekezését.
Védjegy használati jog
Idézet
"Ha törődünk az állatokkal, és törődünk a Földdel, akkor számtalan állat, ember és lakóhely boldogulhat sokkal jobban, mint egy tiszteleten, törődésen, együttérzésen, emberségen, könyörületen alapuló erkölcs hiányában." (Marc Bekoff biológiaprofesszor, a Rügyek és Gyökerek Alapítvány helyi koordinátora) Mindenfelől válságok sújtanak bennünket mostanában. Mivel tönkretettük magunk körül az élővizeket, a földeket, a levegőt és szinte az egész bolygót, ezért súlyos környezeti válsággal kell küzdenünk. Emellett folyamatos háborúk, terrorcselekmények, pereskedések okoznak komoly makro- és mikroszintű társadalmi válságokat. Ezeket tetőzik az időről-időre begyűrűző gazdasági válságok. De mi az igazi oka ennek a rengeteg, alapvető értékeket megrengető válságnak? A válasz az, hogy mindezeknek az igazi gyökere egy mély világnézeti válság, amely az egyre súlyosabb materializmus felé próbál rántani mindenkit. A materializmus értékrendje folyamatosan degradálódik, s ezért nem képes megfelelő, időtálló alapot jelenteni. Amíg az emberiség az individualista, önző, kihasználó értékrendet nem cseréli fel egy lelki-spirituális szemléletmóddal, addig a fenti válságok csak egyre súlyosabbá válnak. Ezért mindenkinek változtatnia kell a környezetéhez való hozzáállásán és ennek tettekben is meg kell mutatkoznia! Amíg lájkoljuk a zöld gondoltokat, de közben teleszemeteljük a világunkat és nem kezdünk visszatérni egy természetesebb életmód felé, addig nincs esély arra, hogy nagyban is megváltozzanak a dolgok. Te legyél az a változás, amit szeretnél, hogy megvalósuljon!  
Zöld gondolatok 2.