Megoldás korunk problémáira: a lelki alapú oktatás

Németh Péter (Premamoya dász) Krisna-völgy oktatási vezetője előadásának összefoglalója. A III. Fenntarthatósági konferencia második napján elhangzott előadás letölthető  teljes kép- és hanganyaga

I. Szemléletmód-váltás
A jelenlegi környezeti, társadalmi és gazdasági problémák sürgető szemléletmód váltásra sarkallnak mindannyiunkat. A legtöbben egy alapjaiban hibás nézőpontból szemléljük a világot. Azt hisszük, hogy ez a teremtett világ a tulajdonunk. Ebből a hamis megközelítésből fakad minden további nehézség. Emiatt pusztítja ész nélkül az emberiség a természeti javakat. Emiatt veszekednek és háborúznak egymással emberek, kisebb-nagyobb érdekcsoportok és végül egész nemzetek. (Az országok közötti határokat az emberek jelölték ki egymásnak, a madarak pedig átrepülnek ezek felett.) Mindannyian üres kézzel jöttünk erre a világra, és a halál után sem tudunk semmilyen anyagi gazdagságot magunkkal vinni.
A védikus írások által javasolt szemléletmód: Ebben a világban minden dolog végső tulajdonosa Isten, mi pedig csak átmenetileg használhatjuk ezeket az anyagi javakat.

II. Isten-központú gondolkodás:

Ha megértjük, hogy a világ nem a miénk, akkor az igazi tulajdonos (Isten) által meghatározott módon (szentírások: Védák, Biblia, …) kell viszonyulnunk az egyes környezeteinkhez. Máskülönben kellemetlen visszahatásokkal kell szembenéznünk. Ezeket komolyabban tapasztaljuk már most is. Ha a Legfelsőbb Úr van a középpontban, és az egyéni érdekeink az Ő szolgálatában összhangban állnak Vele, akkor nem lesznek érdekellentétek. Ezt egy hasonlattal tudjuk megvilágítani. Ha bedobunk egy marék kavicsot a tóba, akkor a keletkező hullámok egy zavaros felületet hoznak létre. Ha azonban ugyanoda dobjuk egyenként a köveket, akkor egy harmonikus, zavartalan kép keletkezik.Így összhangban tudunk élni a természeti környezetünkkel, a Földanyával, és a társadalmi környezetünkkel is. Ha megértjük, hogy mindannyian Isten teremtményei vagyunk, akkor nem fogjuk elpusztítani a másik embert, de még az állatokat se (vegetáriánus életmód). Így egyaránt megszüntethetőek a környezeti és a társadalmi problémák.

A fenti elvek alkalmazása a tanításban: Pl.: A biokertünk terményeiből visznek a gyerekek felajánlani az oltáron Istennek, egy részt haza a szüleiknek, a többit pedig a vendégeink kapják meg adományaikért. Így már fiatalon megtanulják, hogyan kell az élelmünket megtermelni. Pl.: Már az iskolai évek alatt megtanulják a tehénvédelmet. Gondoskodunk a tehenekről még akkor is, amikor már nem adnak tejet. Az Anyáink Napja során meg is ünnepeljük őket. Pl.: A „Földanya gyermekei vagyunk” című országos gyermekrajzpályázatunk nagyon sikeres volt.

III. Mértékletes, egyszerű életmód:
Jelenleg az életünk sikerét a megszerzett javakban (tárgyak, címek, pozíciók) mérik a legtöbben. Minden reklám arra buzdít, hogy minél több dolgot szerezzünk meg, s annál boldogabbak leszünk majd. Ezek egy rövid ideig adhatnak némi örömet, de a tartós boldogság nem az anyagi dolgokból fakad. Az embernek ezért csupán azt szabad elfogadnia, amire minimálisan szüksége van ahhoz, hogy létét fenntartsa. S hogy mi a minimum? Ez jelenleg elég különböző mértéket ölthet a különböző országok esetében (lásd ökológiai lábnyom).
Testünk megvédéséhez és fenntartásához három tényezőre van szükségünk: a) élelem, b) ruha, c) lakás. Ha ezeket egy minimális szinten biztosítjuk, és nem akarunk feleslegesen többet ennél, akkor nem fogjuk a természeti javainkat és az időnket sem feleslegesen elpazarolni. Ha megfelelően elosztanánk a megtermelt javainkat, akkor nem lennének szegény, sőt éhező emberek a Földön. A mértékletesség enyhíti a gazdasági és társadalmi problémáinkat.

A fenti elvek alkalmazása a tanításban: Pl.: Az idézett szentírások legfontosabb tanításait már az első osztálytól elkezdik elsajátítani a gyerekek. Pl.: Krisna-völgyben mindenki, így a gyerekek is vegetáriánusok, s így a legkevesebb terhelést rójuk táplálkozásunkkal a környezetünkre. Pl.: Az iskolai egyenruhából minden gyereknek van néhány téli és nyári szettje, s így nincs felesleges versengés az öltözködésben. Pl.: Azt tanítjuk a gyerekeknek, hogy ne pazaroljanak. A féloldalas lap üres felére rajzolunk, s legvégül kerül a komposztra, vagy a kályhába. Az elkopott ruhát a takarításban törlőrongyként használhatjuk. Igyekszünk minél kevesebb műanyagot használni. A tovább már nem használható hulladékokat szelektíven gyűjtjük.

IV. Összegzés:
Az „Egyszerű életmód, magas szintű gondolkodás” elve kijavítja a hibás szemléletmódunkat. A Krisna-tudatos, lelki alapú oktatás és életmód megoldást ad az egyre súlyosabb természeti, társadalmi és gazdasági problémákra.

A képanyag letölthető innen (.pdf, 2,6 Mbyte)
Az előadás letölthető hanganyaga itt (mp3, 9,8 Mbyte)

Hagyj üzenetet

1%
Az Öko-völgy Alapítvány adószáma:
18786435-1-14

2017-ben 403.431 Ft felajánlás segítette ismeretterjesztő tevékenységünket. Köszönjük!
Tanfolyamaink
Tanfolyamaink listája innen elérhető

Keresés
Webshop
Ökovölgy hírlevél
E-mail cím:*
Név:*
E-mail cím újra:*
Kisfilmek
“Az étel nem a boltból származik.” Film Sivaráma Swamival Rovarpusztító rozsdafarkúak biokertünkben – kisfilm

Kiadványaink
Szakdolgozóink
Az Öko-völgy Alapítvány konzultációs segítségével eddig 53 hallgató védte meg szakdolgozatát vagy doktori értekezését.
Védjegy használati jog
Idézet
"Ha törődünk az állatokkal, és törődünk a Földdel, akkor számtalan állat, ember és lakóhely boldogulhat sokkal jobban, mint egy tiszteleten, törődésen, együttérzésen, emberségen, könyörületen alapuló erkölcs hiányában." (Marc Bekoff biológiaprofesszor, a Rügyek és Gyökerek Alapítvány helyi koordinátora) Mindenfelől válságok sújtanak bennünket mostanában. Mivel tönkretettük magunk körül az élővizeket, a földeket, a levegőt és szinte az egész bolygót, ezért súlyos környezeti válsággal kell küzdenünk. Emellett folyamatos háborúk, terrorcselekmények, pereskedések okoznak komoly makro- és mikroszintű társadalmi válságokat. Ezeket tetőzik az időről-időre begyűrűző gazdasági válságok. De mi az igazi oka ennek a rengeteg, alapvető értékeket megrengető válságnak? A válasz az, hogy mindezeknek az igazi gyökere egy mély világnézeti válság, amely az egyre súlyosabb materializmus felé próbál rántani mindenkit. A materializmus értékrendje folyamatosan degradálódik, s ezért nem képes megfelelő, időtálló alapot jelenteni. Amíg az emberiség az individualista, önző, kihasználó értékrendet nem cseréli fel egy lelki-spirituális szemléletmóddal, addig a fenti válságok csak egyre súlyosabbá válnak. Ezért mindenkinek változtatnia kell a környezetéhez való hozzáállásán és ennek tettekben is meg kell mutatkoznia! Amíg lájkoljuk a zöld gondoltokat, de közben teleszemeteljük a világunkat és nem kezdünk visszatérni egy természetesebb életmód felé, addig nincs esély arra, hogy nagyban is megváltozzanak a dolgok. Te legyél az a változás, amit szeretnél, hogy megvalósuljon!  
Zöld gondolatok 2.