Ökofalvak Magyarországon

A napokban végzett Cake Baly Dániel, környezetmenedzsment szakirányú szakdolgozónk (BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki kar). Az alábbiakban néhány részletet közlünk a hazai ökofalvakról szóló összefoglaló munkájából, mely honlapunkról teljes egészében le is tölthető.

Részletek a bevezetőből

A napjainkban gyakran felmerülő környezeti, társadalmi és gazdasági problémák hatására egyre többekben tudatosul, hogy világunk jelenlegi működése hosszú távon nem fenntartható. Mindenki másban látja a megoldást, de csak kevesen gondolkodnak rendszerben.

Diplomadolgozatomban arra kerestem a választ, hogy Magyarországon az ökofalvak mennyire állnak közel a fenntarthatósághoz, milyen területen vannak hiányosságok, illetve mik az akadályozó tényezők, problémák. Dolgozatomat a fenntartható fejlődés és a fenntartható vidékfejlesztés meghatározásával kezdem különös tekintettel a helyi szint fontosságára. Ezután ismertetem az ökofalu koncepcióját, az ökofalu mozgalom történetét és az ökofalvak legfőbb jellemzőit, néhány ismertebb külföldi és a hazai kezdeményezések áttekintésével. Ezt követi a kiválasztott hazai ökofalvak fenntarthatósági szempontú vizsgálata, melyhez egy a fenntarthatóság mindhárom dimenziójára kiterjedő, több mint száz kérdésből álló kérdőívet állítottam össze.

Néhány gondolat a diplomamunka összefoglalásából

A fenntartható fejlődés Brundtland Bizottság általi megfogalmazása óta nem sikerült elérni a közös célt, egy fenntartható világ kialakítását. A fenntarthatóság szintjei közül kiemelkedő szerep jut a lokális, helyi szintnek, mivel a közösségek sokkal közelebbi kapcsolatban állnak közvetlen környezetükkel és jobban tudnak azonosulni vele. A lokális fenntarthatósági programoknak két alapvető megközelítése lehet, az alulról szerveződő bottom-up, és a top-down.

Az ökofalvak alulról szerveződő, tudatosan kialakított közösségekből felépülő fenntartható település modellek és vidékfejlesztési kísérletek, a fenntartható életmód úttörői. Az ökofalvak hálózatának mára több ezer tagja van a világ minden tájáról. Az ökofalvak helyi szinten lemodellezik társadalmunk legfőbb problémáit, és fenntartható megoldásokat keresnek rájuk, hogy olyan tudásra tegyenek szert, melyből később a társadalom egésze profitálhat. Létrehozásuk mögött egyaránt megtalálhatóak szociális, ökológiai és spirituális okok, de általánosan elmondható, hogy az ökofalvak végül mindhármat integrálják.

Az ökofalvakat és néhány fenntartható települést Magyarországon a Magyar Élőfalu Hálózat fogja össze. A magyarországi ökofalvak fenntarthatóságának vizsgálatához egy 120 kérdésből álló kérdőívet állítottam össze, amely általános adatokon túl, a fenntarthatóság társadalmi, gazdasági és környezeti dimenziójára és az ökofalvak működésének különböző aspektusaira is kiterjed.

A személyes látogatások és a kérdésekre adott válaszok alapján elmondható, hogy a hazai kezdeményezések nagymértékben különböznek, például bizonyos technológiai megoldásokban és társadalmi berendezkedésükben, ugyanakkor több közös vonás is megfigyelhető. Az ökofalvak egyik területen sem érték el a tökéletes fenntarthatóságot, de jóval közelebb állnak a fenntarthatósághoz, mint normál kistelepüléseink, miközben az ökofalvak lakóinak életszínvonala nem csökkent. Minden kezdeményezés a fenntarthatóság kísérleti műhelyeként funkcionál és megosztja tudását az érdeklődőkkel.

Az ökofalvak modellje a fenntartható vidékfejlesztés, a vidék fenntartható fejlődésének hatékony eszközévé is válhat, de csak a lakosság aktív közreműködésével, amihez a fenntarthatósággal és az ökofalu koncepciójával kapcsolatos ismeretek elsajátítása szükséges.
A dolgozat elkészítésével elértem a kitűzött célt, mivel sikerült egy átfogó képet kapnom az ökofalvak fenntarthatóságáról, az ökofalvak működését befolyásoló tényezőkről és a köztük lévő összefüggésekről.

Cake Baly Dániel Ökofalvak Magyarországon című szakdolgozata letölthető innen (pdf, 914 Kbyte)

1 hozzászólás to “Ökofalvak Magyarországon”

  • Jell Ildikò:

    megszòlitás helyett: Mindenkit szeretettel üdvözök!
    Már règòta keresem azt a helyet, ahol letelepedhetnék.Èn, mint az Alföld szerelmese, csakis itt szeretnèk èlni. Nagyon örülnèk, ha az alföldi ökofalvak, vagy màs alternativ, vagy spirituális település közössèg cimeit megkaphatnàm.
    tisztelettel ès köszönettel
    Jell Ildikò

Hagyj üzenetet

1%
Az Öko-völgy Alapítvány adószáma:
18786435-1-14

2017-ben 403.431 Ft felajánlás segítette ismeretterjesztő tevékenységünket. Köszönjük!
Tanfolyamaink
Tanfolyamaink listája innen elérhető

Keresés
Webshop
Ökovölgy hírlevél
E-mail cím:*
Név:*
E-mail cím újra:*
Kisfilmek
“Az étel nem a boltból származik.” Film Sivaráma Swamival Rovarpusztító rozsdafarkúak biokertünkben – kisfilm

Kiadványaink
Szakdolgozóink
Az Öko-völgy Alapítvány konzultációs segítségével eddig 53 hallgató védte meg szakdolgozatát vagy doktori értekezését.
Védjegy használati jog
Idézet
"A baj nem körülöttünk van, hanem bennünk. Ez reményt ad a változásra."
Kóródi Márta